» 02 - Home & Welkom bij stg. Schouder Aan Schouder
Foto Op onderstaand website-adres kunt u diverse boeken bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van [ook in Engelse uitgave en als E-boek] en door auteur Jos M. A. Stadhouder

http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

© December 2014


Hallo Lotgenoten en andere belangstellenden.
**************************************************

Voor het Groot Landelijk Onderzoek Nederland klik op onderstaand URL:
http://glo2006.mysites.nl/


Per 1 januari 2012 kunt U, mannen van Nederland, direct hulp krijgen via MSN: SAS-lotgenoten

Jongens&Mannen van Nederland, bent u in het verleden seksueel misbruikt geweest en hebt u rer nog niet over kunnen of willen praten, doe dat dan NU in 2012, via MSN. U krijgt persoonlijke begeleiding en alle kans om UW verhaal te vertellen, maar ook via MSN-chatroom voor lotgenoten.
Ik ben bereikbaar van maandag tot en met donderdag, vanaf 10 uur [tot 18 uur].

STOP HET ZWIJGEN-STOP HET ZWIJGEN-STOP HET ZWIJGEN

VOORZITTER [chairman].

Ik ben blij u de nieuwe site te geven van stichting Schouder Aan Schouder, te Spijkenisse. Op de vraag: Waarom deze site, kan ik u antwoorden dat er sinds de jaren negentig van de vorige eeuw er bijna niets gedaan is voor de ‘vergeten’ groep seksueel misbruikte kinderen: namelijk de MANNEN, die in hun jeugd door andere volwassen mannen [of vrouwen] seksueel misbruikt zijn geweest.

Nog steeds lopen er honderdduizenden mannen rond die dagelijks met dit trauma moeten leven. Zij zoeken een luisterend oor, erkenning en herkenning en willen hun verdriet, pijn, angst, woede en schaamte delen met anderen. De site is opgezet als een overzicht, waar U – belangstellende – alle relevante informatie bij elkaar hebt. Dus niet meer eindeloos zoeken op internet of langs deuren van instellingen leuren voor hulp en informatie.
Nu kunt u in uw eigen vertrouwde omgeving rustig alle informatie lezen die tot op heden bekend zijn. Aan de rechterzijde vindt u LINKS naar andere websites. Indien u een website vindt met goede en juiste informatie meldt dat dan via onderstaande mogelijkheden.

Indien hulp kunt bieden met informatie of met het schrijven hierover, kunt u contact opnemen met onderstaande persoon.

Jos Stadhouder, voorzitter&ervaringsdeskundige van SAS2000.


COLOFOON:

Wilt u informatie kwijt of uw adres,
klik dan op: CONTACT en vul uw gegevens in of E-mail naar een van de onderstaande E-mailadressen.

Adres: Rozemarijndonk 245
Woonplaats + PC: 3206PM Spijkenisse NL
Telefoonnummer: 06.4424.0357 [tussen 10 en 18 uur]
ING-bank Nederland: NL32INGB0007530.815 t.n.v. J.M.A. Stadhouder

ING-bank - IBAN-code: NL32-INGB-0007-5380-15
BIC-code: INGBNL2A


E-mailadressen:

Algemene zaken:
schouderaanschouder2000@hotmail.com

Zakelijk E-mailadres:
sas2000-2007@hotmail.com

Lotgenoten:
lotgenotensas2000@hotmail.com [voor sas2000 chatroom op MSN]

De Ministatuten van stichting Schouder Aan Schouder:

Heden, de negentiende november negentienhonderd zes en negentig, verscheen voor mij, Mr. Hendrikus van Engen, notaris ter standplaats Delft:

JOSEPHUS MARIA ALFONSUS STADHOUDER, voorzitter.
DANY SABBE, secretaris.
JUNIOR MILAN, penningmeester.

de comparanten verklaarden bij deze acte een stichting te willen oprichten en daarvoor vast te stellen de navolgende:

STATUTEN - NAAM, ZETEL en DUUR: Artikel 1:
1. De stichting draagt de naam: “Stichting Schouder Aan Schouder” en is gevestigd te Spijkenisse.
2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort.

DOEL - Artikel 2: de stichting heeft ten doel:
1. preventie en bestrijden van seksueel misbruik bij jongens èn mannen;
2. een eerste opvang te zijn voor en hulp te bieden aan seksueel misbruikte jongens èn mannen;
3. het verbeteren van de geestelijke, sociale en maatschappelijke positie van seksueel misbruikte jongens èn mannen;
4. het verbeteren van de rechtspositie van seksueel misbruikte jongens èn mannen;
5. het verbeteren van de geestelijke, sociale en maatschappelijke positie van toekomstige seksueel misbruikte jongens èn mannen;
6. de bespreekbaarheid van seksueel misbruik bij jongens èn mannen en de daarbij behorende problematiek te verbeteren.

WIJZE VAN VERWEZENLIJKING VAN HET DOEL - Artikel 3: de stichting tracht dit doel te bereiken door:
1. het geven van voorlichting en advies en anderszins informatie aan te bieden;
2. het initiëren van en participeren in samenwerkingsverbanden met derden;
3. het geven van individuele begeleiding aan mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik d.m.v. een hulplijn via telefoon en/of 1op1 sessies en/of via MSN-chatroom:logenotensas2000@homail.com ;
4. het verwijzen van mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik naar derden;
5. het initiëren, begeleiden of coördineren van zelfhulpgroepen, praatgroepen, discussiegroepen en andere bijeenkomsten voor mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik;
6. het aandringen op het opstellen, gebruiken en aanpassen van protocollen, beleidsuitgangspunten en interne regelgeving van derden betreffende seksueel geweld in het algemeen;
7. het geven van cursussen en trainingen aan derden;
8. de maatschappelijke aandacht en belangstelling voor het probleem van mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik te vergroten middels openbare acties en via media zoals televisie, radio, krant en Internet;
9. het aandringen op het oprichten, gebruiken en aanpassen van onafhankelijke controle, klachten - en inspectiecommissie van derden betreffende seksueel geweld in het algemeen;
10. het opzetten, begeleiden en coördineren van opvangmogelijkheden voor mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik;
11. gebruik te maken van informatie, ervaring, scholing en andere kwaliteiten van vrijwilligers, alsmede hun inzet;
12. het verbieden, vergroten en onderling stimuleren van erkenning en herkenning voor mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik alsmede bij derden;
13. het verzamelen, ordenen, opslaan en toegankelijk maken van kennis en informatie betreffende mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik;
14. het werven van donateurs, sponsors, verzekeraars en anderszins financiële ondersteuners.

GELDMIDDELEN - Artikel 4:
De middelen van de stichting worden gevormd door bijdrage en subsidies; erfstellingen, legaten en schenkingen overige baten. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.


Voor meer info: http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Sow Hé - praatgroepen

 • " Sow Hé! " is een zelfhulpgroep van/voor lotgenoten van seksueel misbruik op welke wijze en door wie dan ook. Of het nu gaat om een bekende of een onbekende, over een familielid of iemand buiten de familie. Iedereen die wil werken, in alle veiligheid, aan herstel is welkom. http://sowhe.webs.com/ Contact via telefoon: Tilly: +32 +486/128814 van 9 tot 21u E-mail: samenopwegnaarherstel@hotmail.com

Commissie Deetman 2011

 • Commissie Deetman •Onderzoek •Doorgeven informatie aan commissie Deetman Onderzoek: Op 9 maart 2010 hebben de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden van seksueel misbruik van minderjarigen die werden toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van instellingen en parochies binnen de R.K. Kerkprovincie. Met het oog daarop hebben beide hiervoor genoemde opdrachtgevers om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Daarnaast is gevraagd om ook de aan slachtoffers van seksueel misbruik in de RK Kerk te verlenen zorg te betrekken, alsmede het doen van aanbevelingen voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van dat misbruik. Meer informatie: Klik hier voor de website van de Commissie Deetman Doorgeven informatie aan commissie Deetman De Commissie Deetman betrekt de gegevens van het Meldpunt bij haar onderzoek. Het Meldpunt heeft aan alle bij haar gemelde personen verzocht of zij akkoord gaan met overdracht van hun gegevens. Alleen als men hier positief op reageerde zijn de gegevens door het Meldpunt aan de Commissie overgedragen. Klik hier voor de brief aan alle melders (september 2010) Gelet op de voortgang van het onderzoek konden meldingen tot 1 december 2010 onder de aandacht worden gebracht van de commissie. Dit maakte zij medio oktober dat jaar bekend. De informatie die de commissie ontvangt na 1 december gaat niet verloren, maar wordt niet meer als melding in het onderzoek geregistreerd. Ook de meldingen die rechtstreeks bij het Meldpunt zijn gedaan na 1 december en met toestemming van de melder worden doorgestuurd aan de commissie Deetman, worden als zodanig behandeld. Meldpunt: Onderzoekscommissie Deetman Postbus 556 2501 CN Den Haag E-mail: reactie@onderzoekrk.nl

Commissie Samson 2011

 • Nieuws: Commissie-Samson maakt vierde bericht openbaar 22-06-2011 Beschrijving juridische kader gereed 22-06-2011 Uitgelicht Algemeen De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Voor het onderzoek heeft de commissie informatie nodig van personen die misbruik van minderjarigen hebben meegemaakt of ervan weten. Daarvoor is het Meldpunt van de commissie-Samson. Onderzoek (algemeen) Meldpunt: Contact Commissie-Samson Postbus 13151 2501 ED Den Haag T: 070 376 59 52 E: info@comsamson.nl Meldpunt: Commissie-Samson Antwoordnummer 16009 2501 VE Den Haag T: 070 - 376 58 72 E: meldpunt@comsamson.nl Hulp Documenten Vraag en Antwoord Pers Links: http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/

K.L.O.K.K.

 • Welkom..... U bent op de website van KLOKK - Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik KLOKK is een initiatief van de hieronder genoemde lotgenoten- contactgroepen om samen een vuist te maken, één stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland. http://www.klokk.nl/

Hulp Bij Seks. Misbruik

 • *) Aanranding en verkrachting *) Huiselijk Geweld *) Kindermishandeling *) Mannenmishandeling *) Ouderenmishandeling *) Seksueel misbruik bij jongens en mannen *) Vrouwenmishandeling http://www.korrelatie.nl

Opvang Jongens Misbruik

 • Welkom..... Dit is de Startpagina Alles over GGD Kennisnet. Deze pagina biedt GGD-medewerkers handige instructies bij de kennisuitwisseling met alle GGD'en in het land. Van het abonneren op kennisitems op jouw aandachtsgebied tot en met het toevoegen van documenten of nieuws. Heb je vragen en opmerkingen dan kun je deze mailen naar de redactie. http://www.ggdkennisnet.nl

Compession - CCP

 • Hulpverlening via internet gericht op jouw persoonlijke hulpvraag Compassion biedt digitale hulp aan, waarbij eerst samen bekeken wordt waar je precies aan wilt werken. In principe staat Compassion voor kortdurende coaching en/of counselling tot een maximum van 3 maanden. http://www.compassion-ccp.nl/

Alles over Incest

 • Welkom..... Dit is een overzichtspagina waar je ALLES kan vinden over INCEST. http://incestlotgenoten.eigenstart.nl/

Seksueel Misbruik-Incest

 • Welkom..... Het internet staat vol met informatie over het onderwerp 'seksueel misbruik'. Voor slachtoffers van een zedenmisdrijf, die op zoek zijn naar informatie over dit onderwerp, is het van belang alles hierover op een site te kunnen vinden. Daarom heb ik getracht op deze site zo veel mogelijk informatie te plaatsen, zodat verder surfen niet meer nodig is. Ik ben inmiddels 32 jaar werkzaam bij de politie, waarvan nu ruim 12 jaar als zedenrechercheur. Vanuit mijn vakgebied kan ik u praktijk gerichte informatie geven. http://www.seksueelmisdrijf.nl

Man Tot Man.....!

 • mantotman.nl is een initiatief van Schorer, GGD Amsterdam en GGD Rotterdam-Rijnmond en is mede mogelijk gemaakt door het Aids Fonds. De site is onderdeel van het Man tot Man project. Doel van dit project is het verbeteren van de preventie en zorg op het gebied van soa en hiv voor mannen die seks hebben met mannen. Naast de website zijn er acties in het homo-uitgaansleven van Amsterdam en Rotterdam en themacampagnes onder andere via de media. Met behulp van de reacties van bezoekers wordt de site aangepast en aangevuld. Geef jouw reactie op Man tot Man Deze site is tot stand gekomen met de medewerking van vele vrijwillige modellen en proefpersonen. Dank aan jullie allen! http://www.mantotman.nl

Werkstukken Misbruik

 • Welkom bij Scholieren.com..... http://www.scholieren.com/zoeken?zoek=seksueel+misbruik TYPE: seksueel misbruik en/of incest en/of jongens en/of kinderen.

Rutgers Nisso Groep

 • Welkom..... Rutgers WPF zet zich in voor goede seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Voor ieder mens, ongeacht geslacht, (culturele) achtergrond of seksuele voorkeur. http://www.rutgersnissogroep.nl

Incestslachtoffers

 • Welkom..... DOELSTELLING VAN DE STICHTING De stichting heeft ten doel: het verbeteren van de positie van Incest Slachtoffers en hun naaste omgeving en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. http://www.st-lis.nl

Tegen Haar Wil

 • Welkom..... Tegen Haar Wil (THW) is een telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld. Als je behoefte hebt aan iemand die zonder oordeel naar je luistert, aan iemand die begrijpt met welke gevoelens je kunt worstelen, aan iemand die snapt waarover je praat, kun je bellen met THW. Je hoeft zelfs je naam niet te zeggen en je kunt ons ook mailen als je dat prettiger vindt. Ook partners van slachtoffers en andere betrokkenen kunnen bellen of mailen met vragen, voor steun of informatie. http://tegenhaarwil.nl

Trauma Alle Pagina's

 • Welkom..... Dit is een site waar ALLE vormen van TRAUMA'S kan vinden. http://trauma.allepaginas.nl/

Macht-Misbruik

 • Welkom..... Dit is een eigen site gemaakt door een lotgenoot. http://www.machtsmisbruik.nu/

AB-CC = Anna's Buro!

 • Welkom op de website van Anna's Bureau voor Coaching en Counselling Anna's bureau is gespecialiseerd in het begeleiden van slachtoffers van seksueel misbruik, hun ouders en partners. Steun aan slachtoffers: Bij Anna's bureau staat het slachtoffer altijd centraal. Hij of zij heeft een steun in de rug nodig. Die steun wordt vaak gegeven door ouders en partners, maar ook zij hebben hun problemen. Werkgevers kunnen deze steun ook geven, maar weten vaak niet goed wat ze kunnen doen. Medische en paramedische beroepsgroepen hebben te maken met zowel de lichamelijke klachten als de psychische klachten, maar medewerkers weten vaak niet wat de achtergrond ervan is. Seksueel misbruik is groot probleem Seksueel misbruik is een groot probleem, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de maatschappij en het bedrijfsleven. Het ziekteverzuim als gevolg van misbruik is groot, een schadepost voor het bedrijfsleven en slachtoffers. Slachtoffers durven vaak niet te praten over hun verleden en personeelsleden in het bedrijfsleven weten vaak niet wat zij kunnen doen voor deze werknemers. Lezingen: Door middel van het geven van lezingen wordt er een handvat aan het bedrijfsleven gegeven wat zij kunnen doen om het ziekteverzuim als gevolg van misbruik terug te dringen. Begrip en kennis betekenen voor beide partijen een win-winsituatie. Voor de medische en paramedische beroepsgroepen is er een speciale lezing ontwikkeld. Hierin wordt onder andere de interactie tussen de diverse vakgroepen besproken, maar ook de moeilijkheden die slachtoffers kunnen hebben bij een ziekenhuisopname of een lichamelijk onderzoek bij de huisarts. Begeleiding: Slachtoffers, ouders en partners begeleid ik op individuele basis. Dat kan telefonisch, via e-mail of face-to-facegesprekken.

STOP! Kinderseks.....

 • Welkom...... Contact: Wij zijn te bereiken via e-mail: en via de telefoon vanaf 10.00 tot 12.00 uur en ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Telefoon:010-2235027 E-mail:redactie.stopkinderseks@gmail.com http://www.stopkinderseks.com/tag/verdachte-kinderporno/page/2/

S-M bij Jongens & Mannen

 • Welkom..... Welkom op de Hulppagina Seksueel Geweld. Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. Deze website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Je zult dus een lichte vorm van moderatie aantreffen, maar de echte verantwoordelijkheid ligt bij de bezoekers zelf. Wij willen graag dat deze website een stimulerende omgeving biedt, waarin mensen kunnen groeien en zich op hun gemak voelen. Het sleutelwoord hierbij is respect. Wij vragen onze bezoekers elkaar met respect te behandelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer op deze website. Een goede website maken we met elkaar! http://www.seksueelgeweld.nl

Fonds Slachtofferhulp NL

 • Het Fonds Slachtofferhulp is uniek in haar werk. Er zijn in Nederland vele organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers, maar zij beschikken doorgaans over beperkte financiële middelen. Middelen waarin het Fonds Slachtofferhulp hen kan voorzien met de onder particulieren en bedrijven geworven gelden. Bovendien heeft het Fonds Slachtofferhulp zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor vele belangrijke zaken die inmiddels in de wet zijn verankerd, zoals het spreekrecht voor slachtoffers. Het Fonds Slachtofferhulp blijft deze voortrekkersrol ook de komende jaren actief vervullen om zo de slachtofferhulpverlening nog beter op de kaart te zetten. Bezoekadres: Groot Hertoginnelaan 37 2517 EB Den Haag Telefoon: +31 +70 363 59 36 Fax: +31 +70 363 59 37 E-mail: info@fondsslachtofferhulp.nl http://www.fondsslachtofferhulp.nl

Alle Goede Doelen

 • Heeft u een erfinis en wilt u dit NALATEN aan een goed doel - bv. stichting Schouder Aan Schouder, te Spijkenisse - zorg dan dat uw TESTAMENT is aangepast. http://allegoededoelen.nl

Mannenhulpverlening

 • Welkom..... Deze website is gemaakt voor mannen die als jongen (of op latere leeftijd) te maken hebben gehad met vervelende seksuele ervaringen, seksueel geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, seksueel misbruik of incest. http://www.seksueelmisbruik.info

Copyright 2002-2018