» 10 - Gevolgen Seksueel Misbruik op Korte & Lange Termijn.
Foto Voor het Groot Landelijk Onderzoek Nederland klik op onderstaand URL:
http://glo2006.mysites.nl/

Op onderstaand website-adres kunt u diverse boeken bestellen: een Schreeuw in de Stilte + Stadhouder Methodiek en mijn Biografie van [ook in Engelse uitgave en als E-boek] en door auteur Jos M. A. Stadhouder

http://www.lulu.com/spotlight/Josbradpitt57

© December 2014


Slachtofferroute:

De eerste reactie is meestal dat de jongen onthuts en verward is. Direct daarna zal het slachtoffer gaan verkeren in drie fases, te weten: crisis-, lijdens- en verwerkingsfases.

In diezelfde fases zullen diverse gevolgen zich kenbaar maken, zoals bij de crisis-fase vindt plaats wanneer het kind seksueel misbruikt wordt:

• De verwarring over het seksueel misbruik [chaotische reacties; shocktoestand; ontkenningsfase; is lamgeslagen; is verdoofd];
• De verwarring rond emoties [koel; afstandelijk; beven; misselijk en flauwvallen];
• De verwarring rond de gevoelens [hevige emoties; panisch en huilbuien]; en zoals bij de:

lijdens-fase vindt plaats wanneer het kind nog steeds [langdurig] seksueel misbruikt wordt of het plotseling is gestopt:

• De angst voor seksueel misbruik [de pijn, woede, schaamte, schuld, onmacht];
• De angst voor herhaling van het seksueel misbruik [na de eerste keer];
• De angst voor het uitkomen van het seksueel misbruik [wanneer het gestopt is];
• Deze angst is ook weer een 'veilige' haven;
• De angst om te slapen [nachtmerries, flashbacks, bedwateren];
• De angst voor de ontstane agressie [acting-out] tegenover anderen [boos, bang, beschaamd, gedeprimeerd];
• De angst voor lichamelijk beschadiging [kneuzingen van botten en bekken e.d. + scheuringen aan geslachtsorganen; infecties; + geslachtsziekten; lichamelijk letsel];
• De angst dat de jongen door niemand geloofd zal worden [geheugen- en concentratiestoornissen, verliezen van interesse en zelfvertrouwen];
• De angst voor de schuld krijgen van het seksueel misbruik;
• De angst om gearresteerd te worden [door agressie moeilijkheden thuis en in je omgeving - politie];
• De angst voor de straf [ongewenst stoom afblazen];
• De angst voor de eindeloze angst om bang te zijn voor deze angst [gedachten aan zelfdoding];
• De woede om het seksueel misbruik [onmacht en isolement];
• De boosheid naar anderen die het niet doen stoppen [ouders];
• De boosheid omdat de jongen zich bedrogen voelt [stemmingen];
• De schaamte over het seksueel misbruik [andere kinderen mishandelen en misbruiken];
• De schaamte zich anders te voelen [negatief zelfbeeld];
• De schaamte zich vies en slecht te voelen [vervallen in de prostitutie];
• Zich schuldig voelen te denken het seksueel misbruik uitgelokt te hebben;
• Zich schuldig voelen te denken zich niet voldoende verzet te hebben tegen het seksueel misbruik [zelf dader worden];
• Zich schuldig voelen aan de gevolgen van de aangifte;
• De psychische gevolgen die ontstaan door het seksueel misbruik1[de leeftijd, het lichamelijk geweld, de reacties op het seksueel misbruik, ondoordachte en vernietigende reacties]; maar ook bij de:

verwerkings-fase vindt plaats wanneer het seksueel misbruik publiekelijk is geworden:

• Je 'leert' er mee te leven;
• Het wordt een levenservaring;
• Je sterker worden en je zelfvertrouwen terugvinden;
• Negatieve gevoelens en emoties omzetten in positieve gevoelens en emoties;
• Het krijgen van relatieproblemen;
• Medische problemen [nerveus, gespannen, broekpoepen, eetproblemen, verwondingen, zwellingen, bloeduitstortingen].

Maar hoe kan je het nu zien aan iemand die seksueel is misbruikt [begint voor de verwerkingsfase]?

Dat is niet altijd te zien, doch wanneer je plotselinge veranderingen constateert en kinderen ineens verschillende medische klachten krijgen is het raadzaam om uw kind goed in de gaten te gaan houden en vooral met het kind proberen te praten. De signalen zouden kunnen zijn of in combinatie:
• Kinderen kunnen zich niet meer goed uitdrukken;
• Kinderen worden jaloerser;
• Kinderen krijgen meer woede in hun gedrag;
• Kinderen gaan weglopen;
• Kinderen worden opstandig en worden gedreven tot verzet;
• Kinderen tonen delinquent gedrag en worden agressie [acting-out gedrag];
• Kinderen beginnen ineens met lichamelijke, emotionele en / of gedragsproblemen;
• Kinderen krijgen ineens slaap-, eet- en afvalproblemen;
• Kinderen hebben ineens leer- en concentratieproblemen [plotselinge terugval prestaties, verandering gedrag tegenover leeftijdgenoten, concentratie- en spraakproblemen, spijbelen, geen relaties, bezit ineens veel snoep of 'dure' materialen, zoals kado's e.d., heeft veel geld, depressief];
• Kinderen gaan ineens over tot zelfvernietigingsgedrag, zelfdoding en -verwonding of soms tot zelfmoord;
• Kinderen hebben ineens een verslaving [alcohol, drugs, medicijnen, werken, Tv-kijken, slapen];
• Kinderen kunnen ook ineens heel erg meegaand worden;
• Kinderen kunnen verwondingen tonen [bloeduitstortingen borsten, billen en benen];
• Kinderen kunnen geslachtsziekten hebben [herpes, A.I.D.S., canida, tridiomonas, gardirella en zwangerschap];
• Kinderen kunnen andere lichamelijke klachten vertonen [verwijding van vagina of anus, pijn in buik, aandoeningen aan blaas- en urinewegen, angst voor aanraking door mannen, ademhalingproblemen, luchthappen, astma, hoofdpijnen, verlamming, gevoelloosheid en hernia];
• Kinderen kunnen psychische klachten vertonen [angst voor uitkleden in het bijzijn van, billen en benen stijf tegen elkaar houden, niet durven te bewegen, negatief lichaamsbeeld, ineens hoge actieve seksualiteit, excessieve masturbatie, prostitutie, angst voor mannen];
• Kinderen hebben ineens gezinsproblemen, bv. bij incest [angst om naar huis te gaan, zijn te vroeg op school of blijven veel te lang na].

Want.....:
"Jij bent in jouw jeugd seksueel misbruikt. Dat heeft een stempel op jou gedrukt. In sommige opzichten ben jij er sterker door geworden. In andere opzichten heeft het jouw leven moeilijker gemaakt. Jij weet nu dat je veel kunt doen om te herstellen van de negatieve gevolgen van het seksueel misbruik. Het is aan jou om jouw leven anders in te richten, als jij dat wilt.

• Jij kunt het ALLEEN doen of HULP INROEPEN.
• Jij kunt wel degelijk anders leren denken, voelen en handelen.
• Jij bent gιιn hulpeloos slachtoffer meer.

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden

Sow Hι - praatgroepen

 • " Sow Hι! " is een zelfhulpgroep van/voor lotgenoten van seksueel misbruik op welke wijze en door wie dan ook. Of het nu gaat om een bekende of een onbekende, over een familielid of iemand buiten de familie. Iedereen die wil werken, in alle veiligheid, aan herstel is welkom. http://sowhe.webs.com/ Contact via telefoon: Tilly: +32 +486/128814 van 9 tot 21u E-mail: samenopwegnaarherstel@hotmail.com

Commissie Deetman 2011

 • Commissie Deetman •Onderzoek •Doorgeven informatie aan commissie Deetman Onderzoek: Op 9 maart 2010 hebben de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) besloten tot een onafhankelijk onderzoek naar de feiten en omstandigheden van seksueel misbruik van minderjarigen die werden toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van instellingen en parochies binnen de R.K. Kerkprovincie. Met het oog daarop hebben beide hiervoor genoemde opdrachtgevers om een onafhankelijk onderzoek gevraagd. Daarnaast is gevraagd om ook de aan slachtoffers van seksueel misbruik in de RK Kerk te verlenen zorg te betrekken, alsmede het doen van aanbevelingen voor het nemen van maatregelen ter voorkoming van dat misbruik. Meer informatie: Klik hier voor de website van de Commissie Deetman Doorgeven informatie aan commissie Deetman De Commissie Deetman betrekt de gegevens van het Meldpunt bij haar onderzoek. Het Meldpunt heeft aan alle bij haar gemelde personen verzocht of zij akkoord gaan met overdracht van hun gegevens. Alleen als men hier positief op reageerde zijn de gegevens door het Meldpunt aan de Commissie overgedragen. Klik hier voor de brief aan alle melders (september 2010) Gelet op de voortgang van het onderzoek konden meldingen tot 1 december 2010 onder de aandacht worden gebracht van de commissie. Dit maakte zij medio oktober dat jaar bekend. De informatie die de commissie ontvangt na 1 december gaat niet verloren, maar wordt niet meer als melding in het onderzoek geregistreerd. Ook de meldingen die rechtstreeks bij het Meldpunt zijn gedaan na 1 december en met toestemming van de melder worden doorgestuurd aan de commissie Deetman, worden als zodanig behandeld. Meldpunt: Onderzoekscommissie Deetman Postbus 556 2501 CN Den Haag E-mail: reactie@onderzoekrk.nl

Commissie Samson 2011

 • Nieuws: Commissie-Samson maakt vierde bericht openbaar 22-06-2011 Beschrijving juridische kader gereed 22-06-2011 Uitgelicht Algemeen De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Voor het onderzoek heeft de commissie informatie nodig van personen die misbruik van minderjarigen hebben meegemaakt of ervan weten. Daarvoor is het Meldpunt van de commissie-Samson. Onderzoek (algemeen) Meldpunt: Contact Commissie-Samson Postbus 13151 2501 ED Den Haag T: 070 376 59 52 E: info@comsamson.nl Meldpunt: Commissie-Samson Antwoordnummer 16009 2501 VE Den Haag T: 070 - 376 58 72 E: meldpunt@comsamson.nl Hulp Documenten Vraag en Antwoord Pers Links: http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/

K.L.O.K.K.

 • Welkom..... U bent op de website van KLOKK - Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik KLOKK is een initiatief van de hieronder genoemde lotgenoten- contactgroepen om samen een vuist te maken, ιιn stem te zijn, verbonden door het gezamenlijke doel op te komen voor slachtoffers van seksueel, fysiek of psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland. http://www.klokk.nl/

Hulp Bij Seks. Misbruik

 • *) Aanranding en verkrachting *) Huiselijk Geweld *) Kindermishandeling *) Mannenmishandeling *) Ouderenmishandeling *) Seksueel misbruik bij jongens en mannen *) Vrouwenmishandeling http://www.korrelatie.nl

Opvang Jongens Misbruik

 • Welkom..... Dit is de Startpagina Alles over GGD Kennisnet. Deze pagina biedt GGD-medewerkers handige instructies bij de kennisuitwisseling met alle GGD'en in het land. Van het abonneren op kennisitems op jouw aandachtsgebied tot en met het toevoegen van documenten of nieuws. Heb je vragen en opmerkingen dan kun je deze mailen naar de redactie. http://www.ggdkennisnet.nl

Compession - CCP

 • Hulpverlening via internet gericht op jouw persoonlijke hulpvraag Compassion biedt digitale hulp aan, waarbij eerst samen bekeken wordt waar je precies aan wilt werken. In principe staat Compassion voor kortdurende coaching en/of counselling tot een maximum van 3 maanden. http://www.compassion-ccp.nl/

Alles over Incest

 • Welkom..... Dit is een overzichtspagina waar je ALLES kan vinden over INCEST. http://incestlotgenoten.eigenstart.nl/

Seksueel Misbruik-Incest

 • Welkom..... Het internet staat vol met informatie over het onderwerp 'seksueel misbruik'. Voor slachtoffers van een zedenmisdrijf, die op zoek zijn naar informatie over dit onderwerp, is het van belang alles hierover op een site te kunnen vinden. Daarom heb ik getracht op deze site zo veel mogelijk informatie te plaatsen, zodat verder surfen niet meer nodig is. Ik ben inmiddels 32 jaar werkzaam bij de politie, waarvan nu ruim 12 jaar als zedenrechercheur. Vanuit mijn vakgebied kan ik u praktijk gerichte informatie geven. http://www.seksueelmisdrijf.nl

Man Tot Man.....!

 • mantotman.nl is een initiatief van Schorer, GGD Amsterdam en GGD Rotterdam-Rijnmond en is mede mogelijk gemaakt door het Aids Fonds. De site is onderdeel van het Man tot Man project. Doel van dit project is het verbeteren van de preventie en zorg op het gebied van soa en hiv voor mannen die seks hebben met mannen. Naast de website zijn er acties in het homo-uitgaansleven van Amsterdam en Rotterdam en themacampagnes onder andere via de media. Met behulp van de reacties van bezoekers wordt de site aangepast en aangevuld. Geef jouw reactie op Man tot Man Deze site is tot stand gekomen met de medewerking van vele vrijwillige modellen en proefpersonen. Dank aan jullie allen! http://www.mantotman.nl

Werkstukken Misbruik

 • Welkom bij Scholieren.com..... http://www.scholieren.com/zoeken?zoek=seksueel+misbruik TYPE: seksueel misbruik en/of incest en/of jongens en/of kinderen.

Rutgers Nisso Groep

 • Welkom..... Rutgers WPF zet zich in voor goede seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Voor ieder mens, ongeacht geslacht, (culturele) achtergrond of seksuele voorkeur. http://www.rutgersnissogroep.nl

Incestslachtoffers

 • Welkom..... DOELSTELLING VAN DE STICHTING De stichting heeft ten doel: het verbeteren van de positie van Incest Slachtoffers en hun naaste omgeving en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. http://www.st-lis.nl

Tegen Haar Wil

 • Welkom..... Tegen Haar Wil (THW) is een telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn of zijn geweest van seksueel geweld, stalking en/of huiselijk geweld. Als je behoefte hebt aan iemand die zonder oordeel naar je luistert, aan iemand die begrijpt met welke gevoelens je kunt worstelen, aan iemand die snapt waarover je praat, kun je bellen met THW. Je hoeft zelfs je naam niet te zeggen en je kunt ons ook mailen als je dat prettiger vindt. Ook partners van slachtoffers en andere betrokkenen kunnen bellen of mailen met vragen, voor steun of informatie. http://tegenhaarwil.nl

Trauma Alle Pagina's

 • Welkom..... Dit is een site waar ALLE vormen van TRAUMA'S kan vinden. http://trauma.allepaginas.nl/

Macht-Misbruik

 • Welkom..... Dit is een eigen site gemaakt door een lotgenoot. http://www.machtsmisbruik.nu/

AB-CC = Anna's Buro!

 • Welkom op de website van Anna's Bureau voor Coaching en Counselling Anna's bureau is gespecialiseerd in het begeleiden van slachtoffers van seksueel misbruik, hun ouders en partners. Steun aan slachtoffers: Bij Anna's bureau staat het slachtoffer altijd centraal. Hij of zij heeft een steun in de rug nodig. Die steun wordt vaak gegeven door ouders en partners, maar ook zij hebben hun problemen. Werkgevers kunnen deze steun ook geven, maar weten vaak niet goed wat ze kunnen doen. Medische en paramedische beroepsgroepen hebben te maken met zowel de lichamelijke klachten als de psychische klachten, maar medewerkers weten vaak niet wat de achtergrond ervan is. Seksueel misbruik is groot probleem Seksueel misbruik is een groot probleem, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de maatschappij en het bedrijfsleven. Het ziekteverzuim als gevolg van misbruik is groot, een schadepost voor het bedrijfsleven en slachtoffers. Slachtoffers durven vaak niet te praten over hun verleden en personeelsleden in het bedrijfsleven weten vaak niet wat zij kunnen doen voor deze werknemers. Lezingen: Door middel van het geven van lezingen wordt er een handvat aan het bedrijfsleven gegeven wat zij kunnen doen om het ziekteverzuim als gevolg van misbruik terug te dringen. Begrip en kennis betekenen voor beide partijen een win-winsituatie. Voor de medische en paramedische beroepsgroepen is er een speciale lezing ontwikkeld. Hierin wordt onder andere de interactie tussen de diverse vakgroepen besproken, maar ook de moeilijkheden die slachtoffers kunnen hebben bij een ziekenhuisopname of een lichamelijk onderzoek bij de huisarts. Begeleiding: Slachtoffers, ouders en partners begeleid ik op individuele basis. Dat kan telefonisch, via e-mail of face-to-facegesprekken.

STOP! Kinderseks.....

 • Welkom...... Contact: Wij zijn te bereiken via e-mail: en via de telefoon vanaf 10.00 tot 12.00 uur en ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Telefoon:010-2235027 E-mail:redactie.stopkinderseks@gmail.com http://www.stopkinderseks.com/tag/verdachte-kinderporno/page/2/

S-M bij Jongens & Mannen

 • Welkom..... Welkom op de Hulppagina Seksueel Geweld. Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van deze site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. Deze website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers. Je zult dus een lichte vorm van moderatie aantreffen, maar de echte verantwoordelijkheid ligt bij de bezoekers zelf. Wij willen graag dat deze website een stimulerende omgeving biedt, waarin mensen kunnen groeien en zich op hun gemak voelen. Het sleutelwoord hierbij is respect. Wij vragen onze bezoekers elkaar met respect te behandelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer op deze website. Een goede website maken we met elkaar! http://www.seksueelgeweld.nl

Fonds Slachtofferhulp NL

 • Het Fonds Slachtofferhulp is uniek in haar werk. Er zijn in Nederland vele organisaties die hulp verlenen aan slachtoffers, maar zij beschikken doorgaans over beperkte financiλle middelen. Middelen waarin het Fonds Slachtofferhulp hen kan voorzien met de onder particulieren en bedrijven geworven gelden. Bovendien heeft het Fonds Slachtofferhulp zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor vele belangrijke zaken die inmiddels in de wet zijn verankerd, zoals het spreekrecht voor slachtoffers. Het Fonds Slachtofferhulp blijft deze voortrekkersrol ook de komende jaren actief vervullen om zo de slachtofferhulpverlening nog beter op de kaart te zetten. Bezoekadres: Groot Hertoginnelaan 37 2517 EB Den Haag Telefoon: +31 +70 363 59 36 Fax: +31 +70 363 59 37 E-mail: info@fondsslachtofferhulp.nl http://www.fondsslachtofferhulp.nl

Alle Goede Doelen

 • Heeft u een erfinis en wilt u dit NALATEN aan een goed doel - bv. stichting Schouder Aan Schouder, te Spijkenisse - zorg dan dat uw TESTAMENT is aangepast. http://allegoededoelen.nl

Mannenhulpverlening

 • Welkom..... Deze website is gemaakt voor mannen die als jongen (of op latere leeftijd) te maken hebben gehad met vervelende seksuele ervaringen, seksueel geweld, seksuele intimidatie, verkrachting, seksueel misbruik of incest. http://www.seksueelmisbruik.info

Copyright 2002-2018